Intervisie de therapeutische relatie

Intervisie

Ben jij cliënt of behandelaar in de ggz en vind je de therapeutische relatie een interessant, ingewikkeld en uitdagend thema? Welkom! Hier vind je informatie en kun je je opgeven voor een intervisiegroep waarbij het specifiek gaat over de therapeutische relatie. Bijzonder aan deze intervisiegroep is dat ze openstaat voor zowel therapeuten als cliënten.


Komende data

Fysieke groep (3 bijeenkomsten)
Data: 27 jan I 2 mrt I 6 apr
Tijd: 12.00 – 14.30 uur
Locatie: TransitieLab, Centrum voor Transitie

Online groep (8 bijeenkomsten)
Data worden in overleg vastgesteld.
Tijd: 19.30-21.30
Locatie: Teams


De therapeutische relatie wordt als een van de belangrijkste elementen gezien die bepalen hoe effectief een behandeling is. Er zitten genoeg haken en ogen aan de therapeutische relatie, waar we mogelijk nooit over uitgeschreven en uitgesproken raken. Daarom is het een prachtig intervisiethema. Voorbeelden van thema’s die tijdens de intervisie naar voren kunnen komen: grenzen, (tegen)overdracht, mate van emotionele nabijheid, hechting en onthechting, vertrouwen, disharmonie en conflict, zelfonthulling.

Voorafgaand aan iedere bijeenkomst bereiden de deelnemers een casus voor. Elke bijeenkomst hebben we tijd om één casus te bespreken. Bijzonder aan deze intervisiegroep is dat beide perspectieven, het cliëntenperspectief en therapeutenperspectief, aanwezig zijn. Dit maakt het mogelijk om thema’s van de therapeutische relatie op een brede manier te verkennen.

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Om zo transparant mogelijk met elkaar aan het werk te gaan, staat de groep niet open voor deelnemers die op dit moment met elkaar in de therapeutische relatie zitten. Ofwel: deelnemers van dezelfde groep kunnen geen cliënt en behandelaar van elkaar zijn.

Meer informatie over de intervisie vind je hier.


Voorwaarden voor deelname:

  • Je hebt ervaring met intervisie of je kunt je van tevoren verdiepen in wat intervisie is en inhoudt. Dit kan ook voorafgaand in gesprek met mij, waarin ik je handvatten bied en het intervisieproces uitleg. Heb je daar behoefte aan? Neem contact met mij op.
  • Je kunt reflecteren op je eigen gevoel en gedachten, waarbij je onderscheid kunt maken tussen wat bij jou wordt opgeroepen en wat zinvol is voor de casusinbrenger of de groepsdynamiek.
  • Bij eventuele geraaktheid kun je in zoverre voor jezelf zorgen dat het intervisieproces door kan gaan.
  • Je bent je ervan bewust dat intervisie geen therapie is en dat er niet toegewerkt wordt naar een antwoord, oplossing of bepaald resultaat.
  • Je staat open voor verschillende visies en perspectieven en gaat met deze verschillen respectvol om.