Poëzie

You get up and sleep

iets gaat in mij liggen
de kleur een vorm

weet je nog wie ik ben?
bijgeschaafd en doorzichtig
kruip ik andermans lijf binnen

nee

je vergat eerst de vogels
later alle dieren die nog wezen
probeerden te zijn en daarna
werd mijn lichaam voor jouw ogen
een heuvellandschap om op te schijnen

fluister nu dan mijn naam en wordt langzaam
ingeslapen door de vorm van het licht

/

Engelse vertaling door Michele Hutchison

something lies down in me
the colour a shape

do you still know who I am?
polished and transparent
I crawl into someone else’s body

no

first you forget the birds
later all the animals still trying
to be alive and after that,
before your eyes, my body became
a rolling landscape to shine upon

whisper my name now and slowly
be put to sleep by the shape of the light

Gepubliceerd in ‘The building speaks its own language, Design and construction of Sanders Building / Erasmus School of Law(Rotterdam, 2018).