Anne

van Winkelhof (1991) is schrijver, docent en performer. Ik schrijf en praat graag over taal, literatuur, cultuur en mijn pogingen als mens te functioneren in de huidige samenleving. Mijn persoonlijke blog vindt u hier.

Daarnaast geef ik Privéles Nederlands, schrijfcoaching en workshops Presenteren. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar Thuis in taal.

Mijn poëzie is o.a. te vinden in Hollands Maandblad, op een vuilniswagen van de Roteb (Rotterdam) en op deze website. Winnaar van de Hollands Maandblad Aanmoedingsbeurs 2017-2018 voor de categorie Poëzie.


Ambassadeur van Samen Sterk Zonder Stigma

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Als ambassadeur werk ik aan bewustwording van stigma en de impact ervan. Met als doel handvatten aan te reiken voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke samenleving.

Onderzoek wijst uit dat 70% van de mensen met een psychische aandoening vooroordelen of discriminatie ervaren. Tweederde van deze mensen stopt met activiteiten en zwijgt over problemen uit angst voor stigma. Stigma en zelfstigma belemmeren herstel, en maakt dat mensen hulp vermijden.

Door mijn verhaal openlijk te delen en in gesprek te gaan met anderen, bijvoorbeeld door presentaties te geven, pers te woord te staan of een-op-een gesprekken, draag ik bij aan het vergroten van aandacht voor psychische kwetsbaarheid wat leidt tot meer wederzijds begrip.

Lees hier mijn persoonlijke blog